Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd Rift Valley fever virus in associatie met muggen en schapen

Adviezen | 30.06.2016 | CGM/160630-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-) Rift Valley fever virus (RVFV) in combinatie met muggen en schapen. RVFV komt voor in Afrika en is ingedeeld in pathogeniteitsklasse 3. Het virus is ziekteverwekkend voor mensen en landbouwhuisdieren. Dieren worden hoofdzakelijk door muggen met het virus besmet. Bij mensen treedt besmetting voornamelijk via contacttransmissie of aerogene transmissie op. Ook is besmetting via muggen of steekvliegen mogelijk.

De aanvrager wil onderzoeken of de Nederlandse mug Culex pipiens met dit virus geïnfecteerd kan worden. Hij wil daartoe deze muggensoort kunstmatig voeden met bloed geïnfecteerd met volvirulent gg-RVFV of geïnfecteerd met een mutant die een deel van het virale genoom mist. Daarnaast wil de aanvrager C. pipiens voeden op schapen die geïnfecteerd zijn met volvirulent gg-RVFV. Vervolgens zal van de muggen speeksel afgenomen worden voor verdere analyse.

De aanvrager wil de laboratoriumwerkzaamheden met de muggen op ML-III inperkings-niveau en de werkzaamheden met muggen in combinatie met schapen op DM-III inperkingsniveau uitvoeren. Hij zal daarbij ook de aanvullende voorschriften hanteren die eerder door de COGEM bij vergelijkbare werkzaamheden zijn geadviseerd.

De COGEM kan instemmen met de door de aanvrager voorgenomen inperkingsniveaus en aanvullende voorschriften en is van mening dat, onder inachtneming van enkele additionele voorschriften, de risico’s voor mens en milieu bij voorgenomen werkzaamheden verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie