Publicaties

Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met gg-geleedpotigen onder ‘ingeperkt gebruik’

Adviezen | 18.04.2013 | CGM/130416-01

In Nederland vindt onderzoek met genetisch gemodificeerde (gg-) geleedpotigen plaats in laboratoria, kweekcellen of kassen Doordat geleedpotigen een grote variatie aan eigenschappen hebben en in hun gedrag erg van elkaar verschillen, is de COGEM van mening dat voor werkzaamheden met gg-geleedpotigen het niet mogelijk is om vaste veiligheidsniveaus met bijbehorende inperkingsmaatregelen in de Regeling GGO vast te leggen, zoals die in Nederland o.a. vastgelegd zijn voor werkzaamheden met gg-micro-organismen. Casusgewijs zal vastgesteld moeten worden welke inperkingsmaatregelen genomen moeten worden om ontsnapping te voorkomen.
De COGEM biedt met dit advies handvatten voor maatregelen voor het inperken van gg-geleedpotigen. Zij presenteert in dit advies een basisset van voorschriften, gebaseerd op de huidige inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met gg-Drosophila melanogaster (‘het fruitvliegje’) die kan dienen als uitgangspunt om ontsnapping van gg-geleedpotigen te voorkomen. Daarnaast geeft de COGEM een lijst met overwegingen, gebaseerd op de eigenschappen en het gedrag van groepen geleedpotigen die gebruikt kan worden om na te gaan of (en met welke maatregelen) de basisset van inperkingsmaatregelen uitgebreid moet worden of dat eventueel kan worden versoberd. Met dit advies beoogt de COGEM richting te geven aan de maatregelen die nodig zijn voor het op afdoende wijze inperken van werkzaamheden met gg-geleedpotigen.

Het COGEM advies kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie