Publicaties

Options for Containment of Genetically Modified Mobile Arthropods

Onderzoeksrapporten | 18.04.2013 | CGM 2013-02

Wanneer onderzoek met genetisch gemodificeerde (gg-) geleedpotigen (zoals insecten) wordt uitgevoerd onder ‘ingeperkt gebruik’ (bijv. in laboratoria, kweekcellen of kassen), is er speciale aandacht nodig om ervoor te zorgen dat de gg-geleedpotigen niet ontsnappen. In de Regeling GGO worden inperkingsmaatregelen beschreven voor het inperken van gg-dieren, maar vanwege de specifieke kenmerken van geleedpotigen (grootte en mogelijkheid om zich actief te bewegen) zijn aanvullende maatregelen vaak noodzakelijk om ontsnapping te voorkomen. Bureau GGO en de COGEM hebben een onderzoek laten uitvoeren om inzicht te krijgen in inperkingsmaatregelen die zorgen voor een optimale inperking van gg-geleedpotigen .

Het resulterende rapport geeft een overzicht van de relevante eigenschappen van verschillende groepen geleedpotigen en van de inperkingsniveaus die (inter)nationaal worden gebruikt. Daarnaast biedt het handvatten voor het vormgeven van inperkingsfaciliteiten en werkprotocollen voor werkzaamheden met gg-geleedpotigen. In het rapport worden voor een aantal groepen geleedpotigen mogelijke inperkingsmaatregelen beschreven.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM advies opgesteld. Ga naar het COGEM advies.

Download publicatie