Publicaties

Inperkingsmaatregelen bij werkzaamheden met een plantvirale vector i.c.m. Groene perzikluis

Adviezen | 15.02.2024 | CGM/240215-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met plantvirale vectoren, planten en insecten. Hierbij wordt met behulp van genetische modificatieeen wildtype plantenvirus (Turnip yellows virus, TuYV) geproduceerd in suikerbietplanten. In de aangevraagde werkzaamheden wordt gekeken of Groene perzikluis (Myzus persicae) in staat is TuYV te verspreiden van de geïnfecteerde suikerbietplanten naar ongeïnfecteerde zaailingen. De Groene perzikluis is een bekende verspreider van TuYV en andere plantenziektes.
De werkzaamheden zullen plaatsvinden in een insectenkooi in een PKM-II kascompartiment met sluis. Bladluizen van 3-4 dagen oud zullen in een klemkooitje 3 dagen op een geïnfecteerde plant voeden, waarna ze verplaatst worden naar een suikerbietzaailing omgeven door een nylon zakje. Na 3 à 4 dagen op de zaailing worden de luizen gedood en wordt de plant nog 4 weken gemonitord op ontwikkeling van virussymptomen.
De COGEM is van oordeel dat bij de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden met de virus-bevattende planten en insecten op inperkingsniveau PKM-II, met inbegrip van aanvullende voorschriften, de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie