Publicaties

Inperking van werkzaamheden met gg-Drosophila melanogaster

Adviezen | 28.05.2014 | CGM/140528-01

De COGEM heeft in haar advies over de Ontwerpregeling, additionele inperkingsmaat¬regelen voor werkzaamheden met gg-Drosophila melanogaster (fruitvlieg) geadviseerd. In de Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 die op 30 april gepubliceerd is, zijn deze maatregelen niet volledig overgenomen. In het onderhavige advies geeft de COGEM een nadere uitwerking van de maatregelen die naast de in de Regeling genoemde maatregelen noodzakelijk zijn om D. melanogaster in te perken.
Net als andere vliegende insecten kan D. melanogaster zich door de ruimte verspreiden wanneer bij zogenaamde ‘open handelingen’ een individu zou ontsnappen. De volwassen D. melanogaster is vanwege zijn afmetingen lastig terug te vinden. De eieren en larven van D. melanogaster zijn klein en daardoor lastig te zien. Daarom zijn specifieke maatregelen noodzakelijk om gg-D. melanogaster in te perken.
Werkzaamheden met gg-D. melanogaster moeten uitgevoerd worden in een D-I ruimte die voorzien is van een sluis met een binnendeur van (tenminste) gevalideerd insectengaas. Tijdens de werkzaamheden moeten werkkleding en een haarkapje worden gedragen om uitsleep van gg-D. melanogaster via de medewerker te voorkomen. Na afloop van de experimenten moeten de gg-vliegen worden afgedood en moeten de werkkleding en de materialen die met gg-D. melanogaster in aanraking zijn geweest met een gevalideerde methode worden ontsmet. Aan het einde van de werkzaamheden moeten de werkoppervlakken gedesinfecteerd worden en voor het verlaten van het verblijf moeten de handen worden ontsmet.
De COGEM adviseert de werknemers te scholen, zodat de medewerkers voldoende kennis hebben van D. melanogaster en getraind zijn in het werken met gg-D. melanogaster.

Download publicatie