Publicaties

Inperking van werkzaamheden met gg-Tribolium castaneum

Adviezen | 03.09.2014 | CGM/140903-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van en inperkende maatregelen voor handelingen met genetische gemodificeerde kastanjebruine rijstmeelkevers. De kastanjebruine rijstmeelkever, Tribolium castaneum, voedt zich op graanproducten en vormt een belangrijke plaag in graanopslagplaatsen. Hoewel deze kevers zich hoofdzakelijk lopend verplaatsen, zijn zij ook in staat over beperkte afstanden te vliegen. Of de kevers daadwerkelijk vliegen lijkt afhankelijk van de temperatuur. Om de embryonale ontwikkeling van T. castaneum in kaart te brengen wil de aanvrager deze kevers genetisch modificeren.
De COGEM adviseert de werkzaamheden met gg-T. castaneum uit te voeren in een D-I ruimte. Zij adviseert daarbij de volgende inperkende maatregelen te nemen. Ten eerste is de COGEM van mening dat de D-I ruimte voorzien moet zijn van een sluis met een binnendeur van (tenminste) gevalideerd insectengaas. Om de kans dat T. castaneum zich vliegend in de ruimte verspreidt te minimaliseren dient de omgevingstemperatuur in deze ruimte op maximaal 22,5°C te worden gehouden. Tijdens de werkzaamheden moeten werkkleding en overschoenen of werkschoenen worden gedragen om uitsleep van gg-T. castaneum via de medewerker te voorkomen. Na afloop van de experimenten moeten de gg-kevers worden gedood en moeten de werkkleding en de materialen die met gg-T. castaneum in aanraking zijn geweest met een gevalideerde methode worden ontsmet. Aan het einde van de werkzaamheden moeten de werkoppervlakken gedesinfecteerd worden en voor het verlaten van het verblijf moeten de handen worden ontsmet. Tot slot adviseert de COGEM de werknemers goed te instrueren over de leefwijze van T. castaneum en het belang van de omgevingstemperatuur voor het inperken van de mobiliteit van gg-T. castaneum.

Download publicatie