Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met gg-Drosophila suzukii fruitvliegen waarin een zogenaamde split gene drive is aangebracht

Adviezen | 25.04.2022 | CGM/220425-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-)Suzuki-fruitvliegen (Drosophila suzukii). In deze gg-fruitvliegen wordt een zogenaamde ‘split gene drive’ aangebracht, waarbij door kruising van twee gg-D. suzukii lijnen nakomelingen geproduceerd worden waarvan de vrouwtjes onvruchtbaar zijn. De uitvoerder wil de werkzaamheden uitvoeren op inperkingsniveau D-I, met inachtneming van de aanvullende voorschriften die gelden voor gg-Drosophila melanogaster volgens de Regeling ggo. De COGEM is gevraagd of deze aanvullende voorschriften ook toegepast kunnen worden voor werkzaamheden met gg-D. suzukii.

De Suzuki-fruitvlieg is een plaaginsect dat schade aan fruitgewassen veroorzaakt, voornamelijk bij vruchten met een dunne schil. Deze fruitvlieg wordt sinds 2012 ook in Nederland waargenomen. De soort kan zich goed aanpassen aan verschillende omstandig­heden en is beter bestand tegen kou dan D. melanogaster.

De COGEM heeft eerder de inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met gg-D. melanogaster herzien en naast de in de Regeling ggo beschreven maatregelen een aantal aanvullende maatregelen geadviseerd. Het merendeel van de door de COGEM voor gg-D. melanogaster geadviseerde maatregelen is ook geschikt voor het inperken van gg-D. suzukii, maar op enkele punten is aanpassing nodig om de inperking van gg-D. suzukii te waarborgen. Alles in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat de kans op uitsleep van gg-D. suzukii verwaarloosbaar klein is indien de voorgenomen werkzaam­heden plaatsvinden op D-I inperkingsniveau met inachtneming van de door de COGEM geadviseerde aanvullende voorschriften voor werkzaamheden met gg-D. suzukii.

Download publicatie