Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met gg-Chikungunya virus en gg-West Nile virus in combinatie met muggen

Adviezen | 07.09.2015 | CGM/150907-02

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de inschaling van handelingen met genetisch gemodificeerd (gg-) Chikungunya virus (CHIKV) en gg-West Nile virus (WNV) in combinatie met muggen.
De aanvrager wil het effect van puntmutaties op de replicatie en infectie van CHIKV en WNV onderzoeken. Daartoe worden muggen door een bloedmaaltijd of door micro-injectie geïnfecteerd met gg-WNV en gg-CHIKV en wordt na incubatie de hoeveelheid virus in muggenspeeksel bepaald.
De aanvrager voert de werkzaamheden uit in een ML-III lab met daarin een muggen¬kamer en muggentent. De aanvrager heeft verschillende maatregelen genomen om ontsnapping van muggen te voorkomen. Naast de al genomen maatregelen adviseert de COGEM om de muggen voorafgaand aan en bij beëindiging van de werkzaamheden te tellen, zodat een eventuele ontsnapping tijdig opgemerkt wordt. Daarnaast moeten het haar, de baard en de snor (indien aanwezig) van de onderzoeker bedekt worden om te voorkomen dat een mug zich daarin verbergt en met de onderzoeker het ML-III lab kan verlaten. Ook is de COGEM van mening dat zowel in de muggentent, de muggenkamer, als het ML-III lab een spuitbus met insecticide aanwezig moet zijn om eventuele ontsnapte muggen te doden.
Omdat aerogene transmissie van CHIKV en WNV onder laboratorium¬omstandigheden niet volledig uitgesloten kan worden, is de COGEM van mening dat in het algemeen open handelingen met gg-CHIKV en gg-WNV in een klasse II veiligheidskabinet uitgevoerd moeten worden. De COGEM vindt dat in het geval van de beschreven werkzaamheden met gg-CHIKV en gg-WNV in de muggentent een veiligheidsbril en een neus/mondkapje (bijvoorbeeld een N95 kapje) voldoende inperking bieden.
Met de door de aanvrager genomen maatregelen en deze aanvullende voorschriften acht de COGEM het risico van de werkzaamheden met gg-WNV, gg-CHIKV in combinatie met muggen voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie