Publicaties

Omlaagschaling van werkzaamheden met van Tick-borne encephalitis virus (TBEV) afgeleide ‘Single Round Infectious Particles’

Adviezen | 25.07.2019 | CGM/190725-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de omlaagschaling van werkzaamheden met ‘Single-Round Infectious Particles’ (SRIPs) afgeleid van het Tick-borne encephalitis virus (TBEV). TBEV is een flavivirus en kan via een tekenbeet overgedragen worden op de mens. De aanvrager is voornemens SRIPs te produceren die voorzien zijn van oppervlakte-eiwitten van andere (door muggen overdraagbare) flavivirussen. Daarnaast wil de aanvrager met deze SRIPs serumneutralisatie testen ontwikkelen en valideren.
De aanvrager verzoekt om de voorgenomen werkzaamheden uit te mogen voeren op inperkingsniveau II.
SRIPs kunnen cellen éénmalig infecteren, maar geen nieuwe infectieuze virusdeeltjes vormen. Het serum dat gebruikt wordt in de neutralisatietest ondergaat een hitte-behandeling om eventueel aanwezige flavivirussen te inactiveren. Ook is de sequentie¬overeenkomst tussen de plasmiden gebruikt voor de productie van de SRIPs beperkt. De COGEM is van oordeel dat de kans dat door recombinatie replicatiecompetent virus ontstaat tijdens de productie van de SRIPs en tijdens de serumneutralisatietesten verwaarloosbaar klein is.
Op basis van de bovenstaande overwegingen adviseert de COGEM de omlaagschaling van de werkzaamheden met van TBEV afgeleide SRIPs van ML-III naar ML-II niveau toe te staan. Onder inachtneming van dit inperkingsniveau (ML-II), acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu bij voorgenomen handelingen verwaarloosbaar klein.

Download publicatie