Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met teken geïnfecteerd met gg-Tick-borne encephalitis virus (TBEV)

Adviezen | 18.03.2020 | CGM/200318-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling, veiligheidsvoorschriften en inperkingsmaatregelen van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-) Tick-borne encephalitis virus (TBEV) in teken. Hierbij zullen in het wild gevangen schapen-, egel- en hondenteken worden geïnfecteerd met gg-TBEV om de replicatie te kunnen bestuderen. De teken worden door middel van een bloedmaaltijd waarbij bloed vermengd is met virus, geïnfecteerd. Na incubatie zal het virus uit de geïnfecteerde teken geïsoleerd worden voor verdere analyses, door de teken te vermalen met een ‘bullet blender’.
De COGEM stemt ermee in om werkzaamheden met gg-TBEV in teken op ML-III inperkingsniveau uit te voeren, indien de door de aanvrager voorgestelde additionele inperkingsmaatregelen en de door de COGEM geadviseerde aanvullende maatregelen gehanteerd worden om verspreiding van geïnfecteerde teken te voorkomen. Het betreft hier het afzetten bij de deur van de laboratoriumruimte met dubbelzijdig tape, het werken in een bak die aan de randen afgezet is met dubbelzijdig tape bij handelingen buiten de veiligheidskabinet, een controle op teken van de medewerker(s) in het onwaarschijnlijke geval van een ontsnapping en het toevoegen van zeep aan de waterbarrière tijdens de incubatie van geïnfecteerde teken.
Op dit inperkingsniveau en onder navolging van de aanvullende voorschriften is de COGEM van oordeel dat de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie