Publicaties

Actualisatie van de pathogeniteitsclassificaties van humaan- en dierpathogene RNA en DNA virussen (2019)

Adviezen | 05.09.2019 | CGM/190905-02

LET OP: Deze lijst is in 2023 geactualiseerd (zie CGM/230929-01).

 

In 2017 heeft de COGEM voor het laatst een advies gepubliceerd met overzichten van de pathogeniteitsclassificaties van humaan- en dierpathogene DNA en RNA virussen. Om de lijsten met classificaties up-to-date te houden, heeft de COGEM zich voorgenomen om de lijsten periodiek bij te werken en opnieuw uit te geven. Sinds het laatst uitgebrachte advies zijn verschillende DNA en RNA virussen voor het eerst geclassificeerd. Ook is de pathogeniteitsclassificatie van een aantal reeds geclassificeerde virussen sindsdien herzien. Daarnaast zijn insecten-specifieke virussen generiek geclassificeerd (als familie, genus of specifieke taxonomische groepen) als strikt dierpathogene virussen in pathogeniteitsklasse 2.
In dit advies zijn de nieuw geclassificeerde virussen toegevoegd aan de DNA en RNA viruslijsten en zijn de gewijzigde classificaties doorgevoerd. Verder hebben er sinds 2017 een aantal taxonomische wijzigingen plaatsgevonden. Bij het opstellen van de viruslijst heeft de COGEM aanpassingen in de naamgeving doorgevoerd aan de hand van de meest recente lijst (2018b) van de ‘International Committee on Taxonomy of Viruses’ (ICTV).
Voor het overzicht en het gebruiksgemak zijn de classificaties van de DNA en RNA virussen weergegeven in vier tabellen. De virussen zijn op familienaam én alfabetisch op soort gesorteerd.

Download publicatie