Publicaties

Actualisatie van de pathogeniteitsclassificatielijsten met humaan- en dierpathogene RNA- en DNA-virussen (2021)

Classificatielijsten | 17.11.2021 | CGM/211117-01

LET OP: Deze lijst is in 2023 geactualiseerd (zie CGM/230929-01).

 

De COGEM wordt regelmatig om advies gevraagd aangaande de pathogeniteits­classificatie van virussen. Periodiek brengt de COGEM overzichten uit van de door haar geclassificeerde humaan- en dierpathogene DNA- en RNA-virussen, om deze actueel en inzichtelijk te houden voor derden. Sinds het laatst uitgebrachte overzicht zijn verschillende virussen voor het eerst geclassificeerd. Ook is de pathogeniteitsclassificatie van een aantal reeds geclassificeerde virussen sindsdien herzien.
In dit advies zijn de nieuw geclassificeerde virussen toegevoegd aan het overzicht en zijn de gewijzigde classificaties doorgevoerd. Verder hebben er sinds 2019 een aantal taxonomische wijzigingen plaatsgevonden. Bij het opstellen van het pathogeniteits­classificatie-overzicht van virussen heeft de COGEM aanpassingen in de naamgeving doorgevoerd aan de hand van de meest recente lijst (2020) van de ‘International Committee on Taxonomy of Viruses’ (ICTV).
Voor het overzicht en het gebruiksgemak zijn de classificaties van de DNA- en RNA-virussen weergegeven in vier tabellen. De virussen zijn op familienaam én alfabetisch op soort gesorteerd.

Download publicatie