Publicaties

Actualisatie van de pathogeniteitsclassificatielijsten met humaan- en dierpathogene DNA- en RNA-virussen (2023)

Classificatielijsten | 29.09.2023 | CGM/230929-01

De COGEM wordt regelmatig om advies gevraagd over de pathogeniteitsclassificatie van virussen. Periodiek brengt de COGEM overzichten uit van de door haar geclassificeerde humaan- en dierpathogene DNA- en RNA-virussen, om deze actueel en inzichtelijk te houden voor derden. Sinds het laatst uitgebrachte overzicht zijn verschillende virussen voor het eerst geclassificeerd.
In dit advies zijn de nieuw geclassificeerde virussen toegevoegd. Verder zijn er sinds 2021 een aantal taxonomische wijzigingen geweest. Bij het opstellen van het pathogeniteitsclassificatie-overzicht van virussen heeft de COGEM aanpassingen in de naamgeving doorgevoerd aan de hand van de meest recente lijst (2022) van de ‘International Committee on Taxonomy of Viruses’ (ICTV).
Voor het overzicht en het gebruiksgemak zijn de classificaties van de DNA- en RNA-virussen weergegeven in vier tabellen. De virussen zijn op familienaam én alfabetisch op species gesorteerd.

Download publicatie