Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van Influenza D virus (Deltainfluenzavirus influenzae)

Adviezen | 18.10.2023 | CGM/231018-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van influenza D virus (IDV, huidige naam: Deltainfluenzavirus influenzae). Ook is de COGEM gevraagd of dit virus strikt dierpathogeen is.
IDV werd in 2011 voor het eerst gedetecteerd en kan runderen, varkens, paarden, schapen, geiten, kamelen en dromedarissen infecteren. Uit laboratorium­onderzoek blijkt dat muizen, fretten en ratten ook geïnfecteerd kunnen raken. Tot 80% van het rundvee heeft antilichamen tegen IDV, en runderen lijken als belangrijkste virusbron te dienen. Infectie leidt bij volwassen runderen en varkens tot milde griepsymptomen. Bij kalveren kan een IDV-infectie in combinatie met stress en infectie met een ander pathogeen bijdragen aan ernstiger symptomen of de dood.
Infecties bij mensen zijn niet gerapporteerd, maar bij mensen worden wel antilichamen tegen IDV gevonden. Tot 90% van de mensen die met rundvee werkt, heeft antilichamen tegen IDV.
Op basis van de aanwezige gegevens kan niet geconcludeerd worden dat IDV een strikt dierpathogeen is. De COGEM adviseert Deltainfluenzavirus influenzae als dier- en humaanpathogeen virus in te delen in pathogeniteitsklasse 2 en te plaatsen op Bijlage 4, lijst 4.1 van de Regeling ggo.

Download publicatie