Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van negen coronavirussen uit vleermuizen en schubdier

Adviezen | 02.05.2023 | CGM/230502-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van 8 coronavirussen die aangetroffen zijn in vleermuizen, namelijk RaTG13, SHC014, Rf1, WIV1, Rs4081, Cp/Yunnan2011, BM48-31/BGR/2008 en BtKY72, en één coronavirus afkomstig van een schubdier: Pangolin BetaCoV Guandong2019.
Coronavirussen kunnen in verscheidene diersoorten en ook in mensen worden aangetroffen. De meest bekende coronavirussen zijn de pandemische virussen SARS-CoV en SARS-CoV-2, die ziekte bij mensen kunnen veroorzaken. In de afgelopen 20 jaar wordt met name in vleermuizen een zeer grote diversiteit aan coronavirussen aangetroffen. De 9 isolaten van coronavirussen waarover de COGEM om advies is gevraagd, hebben sequentieovereenkomsten met SARS-CoV of SARS-CoV-2. Het is niet altijd mogelijk gebleken om van al deze isolaten infectieus virus te isoleren, of (succesvol) een infectieuze kloon te construeren. Van een aantal isolaten kan het Spike-eiwit de humane receptor ACE-2 herkennen, dat ook door SARS-CoV en SARS-CoV-2 gebruikt wordt om humane cellen te infecteren. Op basis van de verwantschap met de pandemische virussen SARS-CoV en SARS-CoV-2, beschouwt de COGEM deze virusisolaten op basis van de huidige kennis te behoren bij de soort Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus. De COGEM heeft eerder de soort Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus, waartoe SARS-CoV en SARS-CoV-2 behoren, als humaan- en dierpathogeen virus in pathogeniteitsklasse 3 ingedeeld.

 

Download publicatie