Publicaties

Toekenning pathogeniteitsklasse voor het aan SARS geassocieerde coronavirus

Adviezen | 23.05.2003 | 030429-01

Een nieuw type coronavirus is verantwoordelijk voor de ziekte SARS (Severe Acute Respiratory Syndroom) welke vorig jaar in China uitgebroken is. De ziekte veroorzaakt ademhalingsproblemen, symptomen van longontsteking en is in een aantal gevallen dodelijk. Het virus verspreidt zich door intensief contact en hoesten. Het Ministerie van VROM heeft het aan SARS geassocieerde coronavirus tijdelijk ingedeeld in de hoogste pathogeniteitsklasse, namelijk klasse 4. Gezien het feit dat nieuwe wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn gekomen is de COGEM advies gevraagd om de pathogeniteitsklasse te bepalen voor het aan SARS geassocieerde coronavirus.De COGEM is van mening dat SARS gezien kan worden als een ernstige ziekte. De sterfte door SARS bedraagt circa 8% van de ziektegevallen. Epidemiologische data van het afgelopen half jaar tonen aan dat SARS zich alleen door intensief contact kan verspreiden. Quarantaine maatregelen zorgen voor een verdere effectieve inperking van het virus. Hierdoor is de COGEM van mening dat het aan SARS gerelateerde coronavirus beschouwd kan worden als een virus van pathogeniteitsklasse 3.

Download publicatie