Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie en inschaling van werkzaamheden met het nieuwe coronavirus 2019-nCoV uit Wuhan

Adviezen | 11.02.2020 | CGM/200211-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van het nieuwe coronavirus met de voorlopige naam 2019-nCoV uit Wuhan, China. Besmetting met 2019-nCoV kan leiden tot koorts, respiratoire symptomen en longontsteking, met in het ergste geval de dood tot gevolg (mortaliteit ongeveer 2% onder gediagnosticeerde personen). Er is geen vaccin of antivirale therapie voorhanden.
2019-nCoV vertoont in meerdere opzichten sterke overeenkomsten met SARS-CoV, waaronder het gebruik van dezelfde receptor bij binnenkomst van de gastheercel. De oorsprong van 2019-nCoV wordt gezocht in vleermuizen en er wordt aangenomen dat het virus via een intermediaire gastheer overgesprongen is naar de mens. Overdracht met 2019-nCoV vindt ook van mens-op-mens plaats. Hoewel er nog veel onduidelijk is over de exacte transmissieroute wordt aangenomen dat overdracht mogelijk is via de lucht (aerosolen).
Gezien de aard van de ziekte die het virus veroorzaakt en de afwezigheid van effectieve profylaxe of behandeling, adviseert de COGEM 2019-nCoV in pathogeniteitsklasse 3 in te delen en te plaatsen op Bijlage 4, lijst 4.1 van de Regeling ggo. De COGEM adviseert om werkzaamheden met replicatiecompetent (gg-) 2019-nCoV op ML-III inperkingsniveau uit te voeren met aanvullende maatregelen. De COGEM is van oordeel dat indien werkzaamheden op dit inperkingsniveau worden uitgevoerd met inbegrip van enkele aanvullende voorschriften, de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie