Publicaties

Advies omlaagschaling werkzaamheden gg-SARS-CoV-2 OTS-228

Adviezen | 08.03.2023 | CGM/230308-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van infectie- en productiewerkzaamheden met een verzwakt genetisch gemodificeerd (gg-) SARS-CoV-2 virus genaamd OTS-228. OTS-228 is gebaseerd op de Wuhan stam en bevat meerdere mutaties en deleties in het virusgenoom. Er zijn in een groot deel van het genoom veranderingen aangebracht die tot gevolg kunnen hebben dat er verkorte, niet werkende eiwitten worden geproduceerd. Daarnaast zijn er mutaties en deleties aangebracht die betrokken zijn bij o.a. het binnendringen van de gastheercel en de antivirale afweer van de gastheer. Experimenten in cellen en knaagdieren tonen aan dat variant OTS-228 verzwakt is ten opzichte van wildtype SARS-CoV-2, en geen ziektesymptomen veroorzaakt. Ook de verspreiding van OTS-228 tussen hamsters was verminderd. Na herhaaldelijke passages in cellen blijft OTS-228 verzwakt en blijven de mutaties aanwezig.

De COGEM is van oordeel dat de experimentele gegevens voldoende aantonen dat OTS-228 een verzwakt gg-SARS-CoV-2 virus is. Het bovenstaande in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat het risico voor mens en milieu verwaarloosbaar klein is wanneer de voorgenomen werkzaamheden op inperkingsniveau ML-II worden uitgevoerd, waarbij additionele aanvullende voorschriften in acht moeten worden genomen.

Download publicatie