Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met gg-VSIV gepseudotypeerd met het S-glycoproteïne van verschillende coronavirussen

Adviezen | 08.03.2023 | CGM/230308-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de omlaagschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-)Vesicular stomatitis Indiana virus (VSIV), waarvan het G-eiwit is vervangen door het S-eiwit van verschillende coronavirussen (gg-VSIVΔG-CoV-S). De aanvrager verzoekt de werkzaamheden uit te voeren op ML-II, met inbegrip van enkele aanvullende werkvoorschriften.

VSIV veroorzaakt ziekte in vee met symptomen die lijken op mond- en klauwzeer, en is als klasse 3 pathogeen geclassificeerd. Coronavirussen kunnen vogels en verschillende zoogdiersoorten, waaronder de mens, infecteren en in deze dieren ziekte veroorzaken. De meeste geclassificeerde coronavirussen zijn ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2, met uitzondering van MERS-CoV, SARS-CoV en SARS-CoV-2, die als klasse 3 pathogenen zijn ingedeeld.

De COGEM is van oordeel dat de te produceren gg-VSIVΔG-CoV-S verzwakt zijn ten opzichte van wildtype VSIV. Zij kan op basis van de huidige beschikbare informatie niet uitsluiten dat dieren die vatbaar zijn voor zowel coronavirus als VSIV, geïnfecteerd kunnen worden met gg-VSIVΔG-CoV-S, waarbij verdere verspreiding mogelijk is.

Alles in overweging nemende, adviseert de COGEM om de werkzaamheden met gg-VSIVΔG-CoV-S in te schalen op ML-II, mits open handelingen plaats­vinden in een veiligheidskabinet van klasse II, handschoenen gedragen worden, contact met gevoelige diersoorten tot 3 dagen na de werkzaamheden vermeden wordt en alleen sequenties gebruikt worden van thans geclassificeerde coronavirussen.

Download publicatie