Publicaties

Omlaagschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg)-Vesicular stomatitis Indiana virus

Adviezen | 10.03.2016 | CGM/160310-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de omlaagschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) Vesicular stomatitis Indiana virus (VSIV) dat het manteleiwit van het Zaire Ebolavirus (ZEBOV) bevat (VSIV-ZEBOV). De aanvrager verzoekt de werkzaamheden op ML-II niveau te mogen uitvoeren.
Het wild-type VSIV veroorzaakt een ziekte in vee met symptomen die lijken op mond-en-klauwzeer. De COGEM heeft het VSIV als een klasse 3 dierpathogeen geclassificeerd. Conform de Regeling ggo zouden de werkzaamheden met het gg-virus minimaal op ML-III inperkingsniveau uitgevoerd moeten worden.
Vanwege de recente ebola-crisis zijn er inmiddels duizenden mensen gevaccineerd met zowel een hoge als lage dosis van het gg-VSIV-ZEBOV zonder dat er sprake is van sterfte of ernstige bijwerkingen. Op basis van de resultaten uit verschillende vaccinatiestudies acht de COGEM het aannemelijk dat het gg-VSIV-ZEBOV vaccin voldoende geattenueerd is ten opzichte van het wild-type VSIV om omlaagschaling van de voorgenomen werkzaamheden van ML-III naar ML-II niveau te rechtvaardigen.
De COGEM kan niet uitsluiten dat een eventuele besmette medewerker het gg-virus in het milieu zal uitscheiden. Om te voorkomen dat de medewerker besmet raakt met gg-VSIV-ZEBOV en om eventuele verspreiding van het gg-virus naar landbouwhuisdieren te minimaliseren, adviseert de COGEM enkele aanvullende werkvoorschriften in acht te nemen.
Op genoemd inperkingsniveau en onder navolging van de aanvullende werkvoorschriften acht de COGEM de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie