Publicaties

Omlaagschaling van werkzaamheden met gepseudotypeerd, ‘single-round’ genetisch gemodificeerd Vesicular stomatitis Indiana virus

Adviezen | 02.05.2016 | CGM/160502-04

De COGEM is verzocht te adviseren over de omlaagschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd Vesicular stomatitis Indiana virus (gg-VSIV). Het gg-VSIV in deze aanvraag mist het eigen zogenoemde G-eiwit, waardoor het virus geen cellen kan infecteren. Aan de virusdeeltjes worden de G-eiwitten van het Ebolavirus of Marburgvirus toegevoegd, zonder dat de coderende sequentie van deze eiwitten in het virale genoom worden ingebouwd. Hierdoor kunnen de virusdeeltjes maar één keer een cel infecteren (single round). De aanvrager verzoekt de werkzaamheden op ML-II niveau te mogen uitvoeren.

De COGEM is van mening dat het geproduceerde gg-virus met de G-eiwitten van het Ebolavirus of Marburgvirus verzwakt zijn in mens en dier. Er is een theoretisch risico dat de coderende sequentie van het G-eiwit van VSIV, het Ebolavirus of het Marburgvirus tijdens de productie van de virusdeeltjes door recombinatie in het virale genoom van het gg-VSIV wordt ingebouwd. Maar gezien de wijze van productie acht de COGEM de kans op recombinatie verwaarloosbaar klein.

Op basis van de aangeleverde gegevens adviseert de COGEM de voorgenomen werkzaamheden met het single-round gg-VSIV in te schalen op ML-II niveau. Op genoemd inperkingsniveau acht de COGEM de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie