Publicaties

Inschaling werkzaamheden met HIV-Env gepseudotypeerd gg-Vesicular stomatitis Indiana virus (VSIV)

Adviezen | 21.12.2016 | CGM/161221-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de omlaagschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd Vesicular stomatitis Indiana virus (gg-VSIV). De aanvrager wil een VSIV produceren waarin het gen dat codeert voor een eiwit betrokken bij de infectie van cellen (G-eiwit) vervangen is door een gen van het Human immuno­deficiency virus 1 (HIV-1). Het gg-VSIVwordt vervolgens opnieuw voorzien van het G-eiwit, zonder dat het gen aanwezig is in het virusdeeltje. Het onderzoek vindt plaats in het kader van vaccinontwikkeling. De aanvrager verzoekt een omlaagschaling van de werkzaamheden van niveau ML-III naar ML-II.

De COGEM is van mening dat het geproduceerde gg-VSIV, en gg-VSIV met G-eiwit minder schadelijk is dan het originele VSIV. De COGEM merkt echter op dat het theoretisch mogelijk is dat het gen van het G-eiwit van VSIV tijdens het productieproces door recombinatie teruggeplaatst wordt in het virusdeeltje

Aangezien op basis van de aangeleverde gegevens niet uitgesloten kan worden dat er recombinatie plaatsvindt, acht de COGEM de milieurisico’s van een omlaagschaling van ML-III naar ML-II alleen verwaarloosbaar klein indien goed gevalideerde testen op recombinanten negatief zijn, en enkele aanvullende voorschriften worden nagevolgd.

Download publicatie