Publicaties

Werkzaamheden met een ebolavirus-afgeleid minigenoomsysteem

Adviezen | 29.07.2021 | CGM/210729-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over een vergunningsaanvraag, met het verzoek om  werkzaamheden met een van ebolavirus-afgeleid minigenoomsysteem op een lager inperkingsniveau te mogen uitvoeren.
Ebolavirussen veroorzaken bij mensen koorts met interne bloedingen, wat de dood tot gevolg kan hebben. Werkzaamheden met ebolavirussen moeten uitgevoerd worden op het hoogste inperkingsniveau, niveau ML-IV. Onderzoek naar het ebolavirus kan worden uitgevoerd met een zogeheten minigenoomsysteem, waarin slechts een deel van het virusgenoom gebruikt wordt. In het ebolavirus minigenoomsysteem ontbreken drie van de zeven essentiële genen. De vier genen in het minigenoomsysteem coderen voor eiwitten die noodzakelijk zijn voor het produceren van viraal RNA. De drie ontbrekende genen zijn de zogenaamde structurele genen die nodig zijn voor het vormen van infectieuze virusdeeltjes.
De COGEM is van oordeel dat, mits er geen structurele genen worden toegevoegd aan het systeem en er gewerkt wordt met gastheercellen waarin geen ebolavirus of verwante virussen aanwezig zijn, er geen infectieus ebolavirus gevormd kan worden. Als er aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, is de COGEM van oordeel dat bij uitvoering van werkzaamheden met het van ebolavirus-afgeleide minigenoomsysteem op inperkingsniveau ML-II, de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie