Publicaties

Classificatie van Vesicular stomatitis virus en inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde VSV deeltjes

Adviezen | 15.08.2011 | CGM/110815-03

De COGEM is verzocht te adviseren over de classificatie van het Vesicular stomatitis virus (VSV) en de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-)VSV vectoren. VSV is een negatief enkelstrengs RNA virus uit de familie Rhabdoviridae.
VSV veroorzaakt de ziekte ‘vesicular stomatitis’ in vee, waaronder paarden en varkens. Deze ziekte lijkt op mond- en klauwzeer, maar leidt nauwelijks tot sterfte. VSV kan overgedragen worden door direct contact, via insecten of via inhalatie. Ook mensen kunnen geïnfecteerd worden, maar worden meestal niet ziek en dragen het virus niet aan elkaar over. Er bestaat nog geen specifieke behandeling tegen vesicular stomatitis bij dieren en mensen. Het virus komt endemisch voor in Zuid- en Centraal Amerika.
Gebaseerd op de criteria in het algemene COGEM advies over classificatie van dierpathogenen adviseert de COGEM VSV in te delen in dierpathogeniteitsklasse 3. Dit omdat het virus gemakkelijk tussen dieren wordt overgedragen, niet enzoötisch aanwezig is en er geen profylaxe of therapie beschikbaar is, zodat de consequenties van een ontsnapping naar het milieu aanzienlijk kunnen zijn. De aanvrager wil voor de werkzaamheden met gg-VSV gebruik maken van de laboratoriumstam San Juan van het Indiana serotype. Vanwege de afwezigheid van onderbouwing voor attenuering van deze stam kan de COGEM niet instemmen met omlaagschaling van de stam naar klasse 2. Zij adviseert de werkzaamheden met infectieus gg-VSV daarom uit te voeren op ML-III inperkingsniveau, met de voorgestelde aanvullende voorwaarden. Kloneringswerkzaamheden in E. coli met gg-VSV kunnen uitgevoerd worden op ML-I niveau omdat er geen infectieus virus kan worden gevormd. Op genoemde inperkingsniveau’s en onder navolging van gestelde aanvullende voorschriften is de COGEM van mening dat de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.
 

Download publicatie