Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van het Cocal virus

Adviezen | 08.03.2022 | CGM/220308-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van het Cocal vesiculovirus (COCV).

COCV is een ‘Vesicular stomatitis virus’. Het virus is in 1961 in Trinidad voor het eerst geïsoleerd uit mijten, en veroorzaakt in o.a. paarden zogenaamde vesiculaire stomatitis. Deze ziekte is besmettelijk, wordt gekenmerkt door blaasjes op de tong, het tandvlees en de hoeven van de dieren, en lijkt sterk op mond-en-klauwzeer. Muizen die onder experimentele omstandigheden werden besmet met COCV, werden ziek en overleden kort na infectie.

Het virus komt voornamelijk voor in Brazilië en Argentinië, en kan worden overgedragen door insecten, via direct contact met wonden van besmette dieren of via inhalatie door aerosolen. Het is onduidelijk of COCV ook mensen kan infecteren.

Al het bovenstaande in overweging nemende, stemt de COGEM in met het voorstel van de vergunningaanvrager en adviseert zij het Cocal vesiculovirus in te delen in pathogeniteitsklasse 3.

Download publicatie