Publicaties

Werkzaamheden met gg-SARS-CoV-2 in combinatie met primaten

Adviezen | 20.12.2023 | CGM/231220-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over twee wijzigingen van een vergunning voor het uitvoeren van vaccinatie-challenge experimenten met apen met genetisch gemodificeerd (gg-)SARS-CoV-2 en wildtype SARS-CoV-2. De experimenten met de apen worden uitgevoerd in een dierverblijf (DM-III), waarbij de medewerkers een volgelaatsmasker dragen. Er wordt verzocht om, wanneer met twee (RT-PCR) testen wordt aangetoond dat de apen twee weken vrij zijn van (gg-)SARS-CoV-2, de maskers te mogen vervangen door een veiligheidsbril en mond- en neuskapje. De COGEM is van oordeel dat de gebruikte RT-PCR testen voldoende gevoelig zijn en dat de beschreven manier van monstername geschikt is om vast te stellen of de proefdieren vrij zijn van infectieus virus. Zij stemt daarom in met het verzoek van de aanvrager, om bij werkzaamheden met apen over te gaan op het dragen van een veiligheidsbril en mond- en neuskapje (P2 of hogere indicatie). Daarnaast wordt verzocht om werkzaamheden die worden uitgevoerd in een veiligheidskabinet van klasse II (VK-II) in het laboratorium (ML-III), uit te mogen voeren zonder veiligheidsbril. De COGEM acht de kans op besmetting in een VK-II op ML-III, wanneer er gewerkt wordt met materialen afkomstig van (gg-)SARS-CoV-2 geïnfecteerde apen, dusdanig klein, dat deze werkzaamheden kunnen plaatsvinden zonder veiligheidsbril. Samengevat, is de COGEM van oordeel dat bij het aanpassen van de aanvullende voorschriften voor deze werkzaamheden op DM-III en ML-III, onder de gestelde voorwaarden, de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie