Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met het chimere coronavirus 229E-SARS-CoV-2

Adviezen | 01.03.2021 | CGM/210301-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met het chimere 229E-SARS-CoV-2 virus. Voor deze werkzaamheden zal in het Human coronavirus 229E minimaal één, en maximaal vier structurele genen uitgewisseld worden met die van SARS-CoV-2. De aanvrager is voornemens deze 229E-SARS-CoV-2 chimeren te produceren en te karakteriseren. De COGEM heeft eerder over een vergelijkbare vergunningaanvraag geadviseerd met chimere NL63-SARS-CoV-2 virussen.
Zowel HCoV-229E als SARS-CoV-2 hebben de mens als gastheer. Waar HCoV-229E een voornamelijk zelflimiterend ziektebeeld geeft, kan infectie met SARS-CoV-2 een ernstiger ziekteverloop geven. De structurele genen van deze coronavirussen zijn mogelijk betrokken bij de pathogeniteit, virulentie en transmissie van de virussen. De COGEM is van oordeel dat, wegens het verschil in receptorspecificiteit van deze twee virussen, de uitwisseling van de structurele genen van HCoV-229E met die van SARS-CoV-2 waarschijnlijk gepaard gaat met een verandering in tropisme. Er is echter geen reden om aan te nemen dat de virulentie of pathogeniteit van de chimere virussen hoger zal zijn dan die van SARS-CoV-2. De COGEM is van oordeel dat met inachtneming van de bij SARS-CoV-2 gehanteerde inperkingsmaatregelen bij werkzaamheden met de chimere 229E-SARS-CoV-2 virussen, de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.
Alles in overweging nemende kan de COGEM instemmen met de door de aanvrager voorgestelde inschaling op ML-III van de voorgenomen werkzaamheden met inachtneming van de voorgestelde aanvullende voorschriften. De COGEM is van oordeel dat bij uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden op ML-III, onder navolging van de door de aanvrager voorgestelde voorschriften, de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie