Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met chimere NL63-SARS-CoV-2 coronavirussen

Adviezen | 16.12.2020 | CGM/201216-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met een chimeer coronavirus afgeleid van Human coronavirus NL63 (HCoV-NL63) waarin minimaal één en maximaal vier structurele genen uitgewisseld zijn met die van SARS-CoV-2. De aanvrager is voornemens deze NL63-SARS-CoV-2 chimeren te produceren en te karakteriseren met behulp van flowcytometrie en door kruisinfecties van de chimere virussen in verschillende cellijnen.
Zowel HCoV-NL63 als SARS-CoV-2 hebben de mens als gastheer. Waar HCoV-NL63 een voornamelijk zelflimiterend ziektebeeld geeft, kan infectie met SARS-CoV-2 een ernstiger ziekteverloop geven (COVID-19). De structurele genen van deze coronavirussen zijn mogelijk betrokken bij pathogeniteit, virulentie en transmissie van de virussen. De COGEM is van oordeel dat de uitwisseling van de structurele genen van HCoV-NL63 met die van SARS-CoV-2 gepaard kan gaan met een verandering van de pathogeniteits­kenmerken. Zij acht het onwaarschijnlijk dat de chimere virussen pathogener of virulenter zijn dan SARS-CoV-2, maar zij kan niet uitsluiten dat de pathogeniteit, virulentie of verspreidingskarakteristieken van de chimere virussen vergelijkbaar kunnen zijn met die van SARS-CoV-2.
Alles in overweging nemende kan de COGEM instemmen met de door de aanvrager voorgestelde inschaling op ML-III van de voorgenomen werkzaamheden met inachtneming van de voorgestelde aanvullende voorschriften. De COGEM is van oordeel dat bij uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden op ML-III, onder navolging van de door de aanvrager voorgestelde voorschriften, de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie