Publicaties

Werkzaamheden met chimeer Infectious bronchitis virus

Adviezen | 04.01.2012 | 120104-01

Infectious bronchitis virus (IBV) is een positiefstrengs RNA virus uit de Coronaviridae familie, dat wereldwijd een belangrijk pathogeen is bij kippen. Het veroorzaakt aandoeningen aan de luchtwegen, de nieren en/of het voortplantingssysteem, waarbij sterfte tot 50% op kan lopen. Het virus verspreidt zich snel onder kippen en is enzoötisch in Nederland aanwezig. Het gastheerbereik van IBV is beperkt tot kippen en mogelijk andere vogels. Vanwege de beschikbaarheid van vaccins tegen IBV, schaalt de COGEM IBV in als klasse 2 pathogeen.
De aanvrager wil recombinante IBV partikels maken door regio’s of (gedeeltes van) genen van verschillende IBV stammen met elkaar te combineren. Met deze partikels worden animale cellen, eieren en kippen geïnfecteerd. De COGEM is van mening dat het celtropisme en de pathogeniteit van de recombinante IBV virussen kunnen veranderen, maar dat het combineren van verschillende stammen van IBV niet zal leiden tot een virus met een hogere pathogeniteitsklasse dan de uitgangsstammen.
Concluderend acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu bij handelingen met chimere IBV partikels al dan niet in associatie met proefdieren bij de voorgestelde ML-II en DM-II inperkingsniveaus met specifieke aanvullende voorwaarden verwaarloosbaar klein.

Download publicatie