Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van het rat cytomegalovirus (Muromegalovirus muridbeta2)

Adviezen | 15.08.2023 | CGM/230815-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van het rat cytomegalovirus (RCMV, officiële soortnaam: Muromegalovirus muridbeta2). Tevens is de COGEM gevraagd of dit virus strikt dierpathogeen is.
RCMV is geïsoleerd uit de speekselklieren van wilde ratten. In gezonde dieren verloopt infectie vaak zonder symptomen. Het virus kan lange tijd latent aanwezig blijven, voornamelijk in de speekselklieren. Wanneer het immuunsysteem van de gastheer onderdrukt wordt, kan ernstige ziekte en sterfte optreden. Het RCMV heeft daarmee een vergelijkbaar ziekteverloop als het humane CMV (HCMV). Het wordt daardoor veel onderzocht als diermodel voor het ziekteverloop van HCMV. Cytomegalovirussen hebben in het algemeen een beperkt gastheerbereik. Voor zover bij de COGEM bekend, zijn er geen aanwijzingen dat RCMV mensen kan infecteren en ziekte bij mensen kan veroorzaken.
Het bovenstaande in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat het RCMV (Muromegalovirus muridbeta2) strikt dierpathogeen is, ingedeeld kan worden in pathogeniteitsklasse 2 en geplaatst kan worden op Bijlage 4, lijst 4.1 van de Regeling ggo.

Download publicatie