Publicaties

Classificatie van Murid herpesvirus 1, Cyprinid herpesvirus 3 en Spring viraemia of carp virus

Adviezen | 14.10.2015 | CGM/151014-01

Vanwege de toevoeging aan de lijst 4.1 van Bijlage 4 van de Regeling ggo, is de COGEM gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Murid herpesvirus 1 (MuHV-1), Cyprinid herpesvirus 3 (CyHV-3) en Spring viraemia of carpvirus (SVCV). Tevens is de COGEM gevraagd of deze virussen strikte dierpathogenen zijn.
MuHV-1 veroorzaakt bij muizen ziekte zonder waarneembare symptomen. Het virus komt wereldwijd voor waarbij 90% van de wilde muizenpopulaties het virus bij zich draagt. Verspreiding van MuHV-1 naar de mens is nooit waargenomen. Op basis van deze argumenten adviseert de COGEM MuHV-1 als strikt dierpathogeen virus in te delen in pathogeniteitsklasse 2.
CyHV-3 en SVCV veroorzaken ernstige ziekten bij zoetwatervissen, voornamelijk karpers. De door deze virussen veroorzaakte ziekten kennen een hoge mortaliteit die voornamelijk vissenkwekerijen treft. Verspreiding naar de mens is nooit waargenomen. CyHV-3 en SVCV komen voor in Nederland. Transmissie vindt plaats via besmette dieren, besmet water of besmette materialen.
Gebaseerd op de aard van de ziekte, de wijze van verspreiding die onder meer afhankelijk is van de watertemperatuur, en de beschikbaarheid van effectieve inperkingsmaatregelen om verspreiding van de virussen uit laboratoria te voorkomen, adviseert de COGEM CyHV-3 en SVCV als strikt dierpathogeen virus in te delen in pathogeniteitsklasse 2.

Download publicatie