Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van negen visvirussen

Adviezen | 22.03.2017 | CGM/170322-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van negen visvirussen: Infectious salmon anemia virus (ISAV), Tilapia lake virus (TiLV), Red sea bream iridovirus (RSIV), Piscine orthoreovirus (PRV), Scale drop disease virus (SDDV), Tiger puffer nervous necrosis virus (TPNNV), Barfin flounder nervous necrosis virus (BFNNV), Redspotted grouper nervous necrosis virus (RGNNV) en Turbot betanodavirus (TNV). Tevens is de COGEM gevraagd of deze virussen als strikt dierpathogeen beschouwd kunnen worden.
De bovengenoemde virussen veroorzaken (ernstige) ziekten bij vissen die gebruikt worden in de aquacultuur, waaronder de Atlantische zalm, tilapia en barramundi. De door deze virussen veroorzaakte ziekten kunnen leiden tot een hoge mortaliteit in viskwekerijen. In wilde populaties is de mortaliteit lager, of komt de ziekte niet tot uiting. Overdracht van het virus vindt plaats via het water, of door direct contact met een besmet dier.
De negen visvirussen veroorzaken geen ziekte bij de mens. Gezien bovenstaande gegevens adviseert de COGEM ISAV, TiLV, RSIV, PRV, SDDV, TPNNV, BFNNV, RGNNV en TNV als strikt dierpathogeen in te delen in pathogeniteitsklasse 2.
Gebaseerd op de aard van de ziekten, de wijze van verspreiding en de beschikbaarheid van effectieve inperkingsmaatregelen om verspreiding van de virussen uit laboratoria te voorkomen, adviseert de COGEM om alle virussen van vissen als strikt dierpathogeen virus in te delen in pathogeniteitsklasse 2. Uitgezonderd van deze generieke classificatie zijn virussen die meldingsplichtige dierziekten veroorzaken, vanwege het mogelijk hogere verspreidings­potentieel en de mogelijk ernstige gevolgen voor vispopulaties.

Download publicatie