Publicaties

Classificatie van vijf alphavirussen

Adviezen | 28.10.2010 | 101028-04

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van verschillende alphavirussen uit de familie Togaviridae. Tevens is zij verzocht advies uit te brengen over het inperkingsniveau waarop  in vitro en in vivo laboratoriumwerkzaamheden met deze genetisch gemodificeerde (gg-) alphavirussen ingeschaald dienen te worden. Het betreft de virussen O’nyong-nyong virus (ONNV), Ross River virus (RRV), Salmon pancreas disease virus (SPDV), Venezuelan equine encephalitis virus (VEEV), Eastern equine encephalitis virus (EEEV) en Western equine encephalitis virus (WEEV).
De virussen kunnen dieren, mensen of vissen infecteren en worden met uitzondering van SPDV overgedragen door muggen. Mens op mens transmissie komt niet voor. Ziekte door infectie kan tot de dood leiden in het geval van VEEV, EEEV en WEEV. Er is geen therapie mogelijk bij ziekte anders dan pijnbestrijding en vaccins voor mensen zijn nog niet op de markt. ONNV, RRV, VEEV, EEEV en WEEV zijn niet inheems in Europa.
VEEV is eerder door de COGEM ingeschaald als een klasse 3 pathogeen en de COGEM ziet geen aanleiding deze inschaling te herzien. De COGEM adviseert EEEV en WEEV op basis van de ernst van de ziekte, de afwezigheid van therapie of profylaxe en de mogelijkheid dat de virussen zich kunnen verspreiden in Nederland in te schalen in pathogeniteitsklasse 3. Naar de mening van de COGEM zijn ONNV en RRV klasse 2 pathogenen. SPDV is een dierpathogeen, en wordt door de COGEM ingeschaald als een klasse 2 pathogeen.
Gebaseerd op de classificatie van de alphavirussen stemt de COGEM in met de voorgestelde inschaling van de voorgenomen werkzaamheden. Voor werkzaamheden met replicatiecompetente gg-alphavirusdeeltjes in animale cellen en weefsels adviseert de COGEM aanvullende voorschriften in te stellen.
Op genoemde inperkingsniveau’s en onder navolging van aanvullende voorschriften beschreven in het advies is de COGEM van mening dat de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden met gg-ONNV, gg-RRV, gg-SPDV, gg-VEEV, gg-EEEV en gg-WEEV voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie