Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van Venezuelan equine encephalitis virus vaccinstam TC-83

Adviezen | 28.03.2017 | CGM/170328-05

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Venezuelan equine encephalitis virus (VEEV) vaccinstam TC-83 en plaatsing op lijst 4.1 van Bijlage 4 van de Regeling ggo.
VEEV is pathogeen voor paarden en kan ook bij de mens ziekte veroorzaken. Het virus komt voor in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en wordt hoofdzakelijk verspreid via muggen. Zowel het virus als de muggensoorten komen niet voor in Nederland.
TC-83 is een levend verzwakte vaccinstam van VEEV en bevat 11 mutaties ten opzichte van het wild-type virus, waarvan 2 mutaties verantwoordelijk zijn voor de verzwakking ervan. TC-83 is momenteel het enige werkzame vaccin dat toegelaten is voor vaccinatie van paarden. Ook mensen zijn in het verleden gevaccineerd met TC-83 als zij de kans liepen om in aanraking te komen met VEEV tijdens veld- of laboratorium-werkzaamheden. Het vaccin wordt over het algemeen goed verdragen, maar kan wel lichte tot matige griepachtige symptomen geven. Voor zover bij de COGEM bekend is er geen melding gemaakt dat vaccinatie van TC-83 leidt tot de ontwikkeling van ernstige symptomen bij mens en dier, noch dat na vaccinatie reversie zou kunnen optreden van TC-83 naar een virulente variant van het virus.
Op basis van bovengenoemde afwegingen is de COGEM van oordeel dat VEEV vaccinstam TC-83 ingedeeld kan worden in pathogeniteitsklasse 2 en geplaatst kan worden op lijst 4.1 van Bijlage 4 van de Regeling ggo.

Download publicatie