Publicaties

Werkzaamheden met gg-VEEV en gg-SPDV replicons met aquatische donorsequenties

Adviezen | 30.10.2017 | CGM/171030-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met zogenoemde replicons die gebaseerd zijn op Venezuelan equine encephalitis virus (VEEV) en Salmon pancreas disease virus (SPDV). De aanvrager verzoekt om de werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-)VEEV en gg-SPDV replicons op ML-I uit te voeren.
De aanvrager heeft de structurele genen uit het RNA genoom van VEEV en SPDV verwijderd. Hierdoor ontstaan gg-replicons die in een cel kunnen repliceren, maar niet kunnen verspreiden tot buiten de cel. Om de gg-replicons in te brengen in cellen, produceert de aanvrager eerst gg-replicondeeltjes waarbij de structurele eiwitten om een virusdeeltje te vormen, worden aangeboden vanaf genen gelegen op separate helper RNA’s. De geproduceerde gg-replicondeeltjes kunnen hierdoor cellen infecteren, waarna het replicon RNA zich in de cellen kan repliceren.
Tijdens de productie van de gg-replicondeeltjes zou door homologe recombinatie, replicatiecompetent virus (RCV) kunnen ontstaan. Door een aantal aanpassingen die zijn aangebracht in het productiesysteem van de gg-VEEV en gg-SPDV replicondeeltjes, acht de COGEM de kans verwaarloosbaar klein dat RCV gevormd wordt. De COGEM is daarom van oordeel dat het uitvoeren van een RCV-test tijdens de productie van de gg-VEEV en gg-SPDV replicondeeltjes vanuit milieurisico-overwegingen niet noodzakelijk is.
De aanvrager heeft op het replicon RNA de sequentie van genen/genoomsegmenten van verschillende visvirussen, waaronder SPDV, toegevoegd. Hoewel de genen/genoomsegmenten coderen voor structurele eiwitten van deze virussen, acht de COGEM de kans op vorming van infectieuze virus-like vesicles (VLVs), die zich van cel tot cel kunnen verspreiden, verwaarloosbaar klein.
De COGEM is van mening dat de risico’s voor mens en milieu bij de voorgenomen werkzaamheden verwaarloosbaar klein zijn en zij kan daarom instemmen met inschaling van de werkzaamheden op ML-I.

Download publicatie