Publicaties

Werkzaamheden met gg-Sindbis virus replicons met het ‘amyloid precursor protein’ (APP) gen

Adviezen | 15.04.2019 | CGM/190415-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over laboratoriumwerkzaamheden met een genetisch gemodificeerde (gg-) Sindbis virus (SINV) vector die het eiwit ‘amyloid precursor protein’ (APP) tot expressie brengt. APP is een lichaamseigen eiwit waaruit onder bepaalde omstandigheden het eiwit Ab gevormd kan worden. Samenklontering (aggregatie) van Ab wordt in verband gebracht met het ontstaan van onder andere de ziekte van Alzheimer.
De COGEM kan niet uitsluiten dat er tijdens de productie van gg-SINV vectordeeltjes replicatiecompetent virus (RCV) dat codeert voor het APP eiwit, gevormd kan worden. Bij de voorgenomen werkzaamheden bestaat de mogelijkheid dat een medewerker, door een prikincident of als gevolg van besmetting door aerosolen, onbedoeld geïnfecteerd raakt met gg-SINV vector die APP tot expressie brengt. Dit kan mogelijk nadelige gevolgen hebben voor de medewerker.
SINV kan niet van mens-op-mens worden overgedragen, hierdoor acht de COGEM de kans op verspreiding van gg-SINV vectordeeltjes naar derden verwaarloosbaar klein.
De COGEM adviseert de voorgenomen werkzaamheden met de gg-SINV vectordeeltjes uit te voeren op ML-II inperkingsniveau. Onder inachtneming van dit inperkingsniveau acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu bij voorgenomen handelingen verwaarloosbaar klein. De COGEM signaleert dat vanuit ARBO-overwegingen bij de werkzaamheden aanvullende voorschriften genomen moeten worden.

Download publicatie