Publicaties

Adviserende aanbiedingsbrief over werkzaamheden met aggregerende eiwitten en ggo’s

Adviezen | 16.03.2017 | CGM/170316-04

Veel ongeneeslijke ziekten van het centraal zenuwstelsel, zoals Alzheimer en Parkinson, gaan gepaard met een ophoping of aggregatie van eiwitten in hersen- en zenuwcellen. Lichaamseigen eiwitten nemen hierbij een andere structuur (vouwing) aan en zetten naburige eiwitten aan om ook verkeerd te vouwen. Als gevolg hiervan klonteren deze eiwitten samen (aggregeren) en hopen ze zich op in cellen, waardoor deze verstoord raken en afsterven.
Er is nog veel onbekend over deze aggregerende eiwitten, maar er zijn zorgen dat ze infectieus en overdraagbaar zouden kunnen zijn. De COGEM heeft in de laatste twee jaar verschillende keren geadviseerd om bij werkzaamheden met aggregerende eiwitten uit voorzorg extra veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.
Om tot een betere risicobeoordeling te komen, heeft de COGEM een inventarisatie laten uitvoeren van de beschikbare informatie over de aard van aggregerende eiwitten en de mogelijke risico’s die de werkzaamheden met deze eiwitten met zich meebrengen.
Op basis van de wetenschappelijke informatie beschreven in dit onderzoeksrapport is de COGEM van mening dat veel van de eerder uit voorzorg door haar geadviseerde inperkingsmaatregelen niet nodig zijn om de milieuveiligheid te waarborgen. Alleen bij handelingen met replicerende vectorsystemen in combinatie met aggregerende eiwitten dienen extra inperkingsmaatregelen in acht genomen te worden. De COGEM signaleert dat vanuit ARBO-overwegingen wel veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden om laboratoriummedewerkers te beschermen.

Het COGEM advies kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport kunt u hier vinden.

Download publicatie