Publicaties

Werkzaamheden met een gg-AAV vector coderend voor alpha-synucleïne

Adviezen | 24.08.2015 | CGM/150824-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) AAV deeltjes die coderen voor alpha-synucleïne. De aanvrager wil deze replicatiedeficiente gg-AAV deeltjes onder andere gebruiken om de invloed van voeding op het hersenmetabolisme en het motorisch gedrag van ratten te onderzoeken na overexpressie van alpha-synucleïne in de hersenen. Daarnaast is de COGEM gevraagd te adviseren over handelingen met muizen die transgeen zijn voor alpha-synucleïne en werkzaamheden met weefsels en cellen van deze gg-dieren.

Het alpha-synucleïne is een eiwit dat betrokken is bij de signaaloverdracht tussen zenuwen in gewervelde dieren. Het eiwit kan complexen vormen. Dit wordt in verband gebracht met het ontstaan van neurodegeneratieve ziekten. De COGEM is van mening dat de wetenschappelijke kennis op dit moment onvoldoende is om met zekerheid uitspraken te doen over de natuurlijke overdraagbaarheid. Zij beschouwt alpha-synucleïne derhalve op basis van het voorzichtigheidsprincipe vooralsnog als schadelijke genproduct totdat wetenschappelijke onderzoek meer duidelijkheid geeft over de aard van dit eiwit.
De COGEM adviseert om de werkzaamheden met gg-AAV deeltjes die alpha-synucleïne tot expressie kunnen brengen in te schalen op ML-II inperkingsniveau, en in vivo werkzaamheden met ratten waaraan de gg-AAV deeltjes zijn toegediend op DM-II inperkingsniveau in te schalen.
De COGEM adviseert om de handelingen met gg-muizen en handelingen met weefsels en cellen van deze muizen op DM-II en ML-II uit te voeren met aanvullende voorschriften.
 

Download publicatie