Publicaties

Adviserende brief invasieve handelingen met alfa-synucleïne transgene muizen

Adviezen | 09.11.2016 | CGM/161109-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van invasieve handelingen met muizen die transgeen zijn voor het humane eiwit α-synucleïne. α-Synucleïne is een eiwit dat betrokken is bij de signaaloverdracht tussen zenuwen. Onder specifieke condities kan het eiwit een andere structuur aannemen en gaan samenklonteren (aggregeren). Er zijn sterke aanwijzingen dat deze aggregaten bij de mens tot het ontstaan van dementie en ‘Parkinson’ kan leiden.
Omdat de kennis over α-synucleïne beperkt is en er nog veel onzekerheid bestaat over de mogelijke natuurlijke transmissieroutes, heeft de COGEM eerder vanwege het voorzichtigheidsprincipe geadviseerd om in vitro handelingen met α-synucleïne en daarvan afgeleide mutanten op ML-II, en invasieve handelingen met muizen transgeen voor α-synucleïne waarbij ‘seeds’ of genetisch gemodificeerde AAV-deeltjes die coderen voor α-synucleïne werden toegediend, uit te voeren op DM-II inperkingsniveau. Voor de huisvesting van muizen transgeen voor α-synucleïne adviseerde zij D-I inperkingsniveau toe te passen.
Begin dit jaar heeft de COGEM een onderzoeksproject uitgezet om de nieuwste inzichten over de pathogeniteit en transmissieroutes van potentieel aggregerende eiwitten in kaart te brengen. Dit onderzoek is momenteel nog gaande. Zodra het rapport ter beschikking komt, zal zij op basis hiervan een advies uitbrengen. Hierin zullen de verschillende aspecten met betrekking tot experimenten met ziekmakende aggregerende eiwitten behandeld worden. Tot dat moment zal de COGEM haar huidige standpunt over α-synucleïne handhaven.
Met betrekking tot de voorliggende adviesvraag adviseert de COGEM daarom α-synucleïne vooralsnog als schadelijke genproduct te beschouwen en, in lijn met haar voorgaande adviezen, muizen transgeen voor α-synucleïne te huisvesten op D-I niveau. Bij de voorgenomen invasieve handelingen met deze muizen adviseert zij enkele aanvullende maatregelen in acht te nemen.

NB De vergunningverlenende instantie heeft besloten dit advies niet op te volgen. De redenen hiervoor kunt u hier lezen

 

Download publicatie