Publicaties

Inschaling van in vitro werkzaamheden met alpha-synucleïne coderende adenovirale vectoren

Adviezen | 15.01.2016 | CGM/160115-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over laboratoriumwerkzaamheden met genetisch gemodificeerde adenovirus (gg-AdV) deeltjes die coderen voor het eiwit alpha-synucleïne. Het alpha-synucleïne is een eiwit dat betrokken is bij de signaaloverdracht tussen zenuwen in gewervelde dieren. Onder specifieke condities kan dit eiwit echter gaan samenklonteren (aggregeren). Dit wordt in verband gebracht met het ontstaan van onder andere de ziekte van Parkinson.
In het genoom van de gg-AdV deeltjes die in deze studie gebruikt worden, ontbreken twee essentiële gebieden. Hierdoor zijn deze deeltjes replicatiedefectief en kunnen alleen op speciale helpercellijnen geproduceerd worden. Door deze biologische inperking acht de COGEM de kans zeer klein dat deze deeltjes zich in het milieu kunnen verspreiden.
Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat onder experimentele condities de door alpha-synucleïne geïnduceerde ziekte van dier-op-dier en van mens-op-dier overdraagbaar is. Tot op heden zijn echter geen aanwijzingen gevonden dat alpha-synucleïne via natuurlijke transmissieroute overgedragen kan worden. Met het oog op de vermoedelijke afwezigheid van natuurlijke transmissieroutes acht de COGEM de kans zeer klein dat er vanuit een met alpha-synucleïne besmette medewerker verdere verspreiding van alpha-synucleïne pathologie optreedt naar derden. De mogelijke impact van de blootstelling van het milieu aan alpha-synucleïne kan echter groot zijn.
Alles in overweging nemende acht de COGEM het noodzakelijk om de kans te minimaliseren dat de medewerker blootgesteld wordt aan de gg-AdV deeltjes. Op basis van deze overweging adviseert zij de werkzaamheden op ML-II inperkingsniveau in te schalen en daarbij enkele aanvullende voorschriften te hanteren.

Download publicatie