Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van het Flock House virus (FHV)

Adviezen | 12.02.2020 | CGM/200212-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van het Flock House virus (FHV). Tevens is de COGEM gevraagd of dit virus als insect-specifiek beschouwd kan worden.

FHV is geïsoleerd uit een kever in Nieuw-Zeeland. Het virus kan door fruitvliegen en muggen opgenomen worden via het voedsel, en kan in deze insecten repliceren zonder dat er ziekteverschijnselen optreden. In cellijnen van fruitvliegen kan het virus een samenklontering van cellen veroorzaken.

Naast insecten kan het virus ook repliceren in nematoden, planten, gisten en zoogdiercellen. Er zijn bij de COGEM geen aanwijzingen bekend dat nematoden, vertebraten (waaronder de mens), of planten op natuurlijke wijze met dit virus geïnfecteerd kunnen worden. Voor zover bij de COGEM bekend, is FHV niet geassocieerd met ziekte bij andere diersoorten of planten.

Alles in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat het Flock House virus als insect-specifiek virus gekenmerkt kan worden en daarmee als strikt dierpathogeen ingedeeld kan worden in pathogeniteitsklasse 2 en geplaatst kan worden op Bijlage 4, lijst 4.1 van de Regeling ggo.

Download publicatie