Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de Dengue virus stam DENV-2 PDK-53

Adviezen | 04.04.2024 | CGM/240404-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van een vaccinstam van het Denguevirus, DENV-2 PDK-53. Het Denguevirus wordt via muggen overdragen naar de mens en is de veroorzaker van knokkelkoorts. Hoewel het merendeel van de infecties zonder ziekteverschijnselen verloopt, kan in sommige gevallen ook levensbedreigende hemorragische koorts of dengue shock syndroom optreden. Het virus is ingedeeld in pathogeniteitsklasse 3.
De vaccinstam PDK-53 is verkregen door een denguevirus (DENV-2) 53 keer te passeren op een cellijn afkomstig van de nieren van een hond (‘primary dog kidney’, PDK). De stam is verzwakt ten opzichte van het oudervirus. Deze stam vormt kleinere plaques in celculturen, is niet pathogeen in muizen en veroorzaakt minder viremie in apen. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan 3 mutaties in het virale genoom. Van één mutatie is bekend dat deze relatief makkelijk terugmuteert. Bij een andere mutatie is in zeldzame gevallen reversie opgetreden in deelnemers aan klinische studies. Om de karakteristieken van wildtype Denguevirus te verkrijgen, dienen minstens twee reverterende mutaties op te treden. Terugmutatie van deze beide mutaties is niet waargenomen in de klinische studies.
Bovenstaande in overweging nemende is de COGEM van oordeel dat DENV-2 PDK-53 verzwakt is ten opzichte van het wildtype Dengue virus. De COGEM adviseert derhalve DENV-2 PDK-53 in te delen in pathogeniteitsklasse 2. Wel adviseert zij om bij experimenten met meerdere passages te controleren op de stabiliteit van de mutaties. Om deze reden adviseert de COGEM deze stam niet op te nemen op Bijlage 4, lijst 4.1 van de Regeling ggo. Daarnaast signaleert zij dat onbedoelde infectie van een medewerker een grotere kans geeft op een ernstiger ziekteverloop bij een opvolgende infectie.

Download publicatie