Publicaties

Actualisatie van de pathogeniteitsclassificatielijst van micro-organismen, anders dan virussen, bacteriën, schimmels of parasieten

Classificatielijsten | 15.11.2023 | CGM/231115-01

De COGEM adviseert regelmatig over de pathogeniteitsklassen van verschillende micro‑organismen en virussen, of over de benodigde inperkingsmaatregelen van verschillende plantensoorten, in verband met opname van deze organismen op de verschillende lijsten in de Regeling ggo. In enkele gevallen is de COGEM om advies gevraagd over organismen die geen virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en plantensoorten (zaadplanten en sporenplanten) zijn. Deze ‘alternatieve’ groep micro‑organismen zijn bijvoorbeeld (micro‑)algen, eencelligen, of ‘wormen’ die apathogeen of niet-parasitair blijken te zijn. Periodiek publiceert de COGEM overzichtslijsten die worden geactualiseerd naar aanleiding van nieuw uitgebrachte adviezen en/of nieuwe taxonomische inzichten. De COGEM heeft in het onderhavige advies de overzichtslijst van de ‘alternatieve’ groep micro-organismen uit 2021 geactualiseerd en twee nieuwe soorten toegevoegd.

Download publicatie