Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van Mamastrovirus 1

Adviezen | 15.08.2023 | CGM/230815-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Mamastrovirus 1, voorheen bekend als humaan Astrovirus. Mamastrovirus 1 is een in 1975 ontdekt RNA-virus dat milde waterige diarree (buikgriep, gastro-enteritis) kan veroorzaken bij mensen. Het virus verspreidt zich via de ontlasting en voedsel, water, en voorwerpen die hiermee in aanraking zijn komen. In veel gevallen verloopt een infectie zonder ziekteverschijnselen. Symptomen houden 1 tot 4 dagen aan en worden voornamelijk gezien bij kinderen jonger dan 6, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. Daarnaast zijn twee gevallen bekend waarbij infectie met een Mamastrovirus 1 serotype heeft geleid tot neurologische klachten. Meer dan 90% van de kinderen onder de 6 en 70% van de volwassenen heeft antilichamen tegen een Mamastrovirus 1 serotype. Er zijn aanwijzingen dat humane mamastrovirussen zeer sporadisch andere zoogdieren besmetten. Het bovenstaande in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat Mamastrovirus 1 ingedeeld dient te worden in pathogeniteitsklasse 2 en deze als dusdanig opgenomen kan worden op Bijlage 4, lijst 4.1 van de Regeling ggo.

Download publicatie