Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van Torque teno midi virus 1-15

Adviezen | 12.04.2023 | CGM/230412-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van 15 virus­soorten uit het genus Gammatorquevirus, namelijk Torque teno midi virus 1- 15 (TTMDV1-15). TTMDV1-15 behoren tot de familie Anelloviridae. Anellovirussen komen wereldwijd voor en worden in verschillende diersoorten aangetroffen, waaronder de mens. In verschillende studies worden bij meer dan 90% van de volwassenen anellovirussen aangetroffen. Het is niet geheel duidelijk of anellovirussen ook betrokken zijn bij ziekte in mensen. Verondersteld wordt dat deze virussen op verschillende manieren overgedragen kunnen worden, gezien hun aanwezigheid in secreties en excreties. Mensen kunnen tegelijkertijd geïnfecteerd zijn met meerdere anellovirussen, die maanden tot jaren aanwezig kunnen blijven. TTMDV’s zijn gedetecteerd in zowel gezonde personen als patiënten met hemofilie, en ook in chimpansees. Uit serum­onderzoek bleek dat in 40 tot 75% van de gezonde personen TTMDV DNA aangetroffen is. Ook voor TTMDV’s is geen causaal verband met ziekte bij de mens of chimpansee aangetoond.
Op basis van hun verwantschap met de reeds geclassificeerde Torque teno virus en Torque teno mini virus, de vaak hoge prevalentie en het gebrek aan directe aanwijzingen voor pathogeniteit, is de COGEM van oordeel dat de anellovirussen Torque teno midi virus 1 15 ingedeeld kunnen worden als humaan- en dierpathogene virussen in pathogeniteits­klasse 2, en geplaatst kunnen worden op Bijlage 4, lijst 4.1 van de Regeling ggo.

Download publicatie