Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van vijf virussen behorend tot het genus Mammarenavirus

Adviezen | 12.04.2023 | CGM/230412-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van 5 virus­soorten uit het genus Mammarenavirus, namelijk Brazilian mammarenavirus (ofwel Sabiá virus, SABV), Chapare mammarenavirus (CHAPV), Guanarito mammarenavirus (GOTV), Lujo mammarenavirus (LUJV), en het Whitewater arroyo mammarenavirus (WWAV). Mammarenavirussen circuleren in bepaalde knaagdieren, waar zij een persistente, vaak asymptomatische infectie veroorzaken, waarbij ook virusdeeltjes uitgescheiden worden. Mensen kunnen met mammarenavirussen geïnfecteerd raken na direct contact met een geïnfecteerd knaagdier, hun uitwerpselen of urine, of via gecontamineerd eten of het inhaleren van besmette stofdeeltjes. Deze virussen kunnen bij mensen ernstige en soms fatale ziekte veroorzaken, gekenmerkt door hemorragische koorts. Overdracht van mens tot mens is zeldzaam, maar kan optreden bij direct contact met lichaamsvloeistoffen of excreties van geïnfecteerde patiënten, vaak binnen ziekenhuizen.
SABV, CHAPV en GOTV zijn endemisch in Zuid-Amerika, LUJV komt voor in Zuidelijk Afrika en WWAV in Noord-Amerika. SABV, CHAPV, GOTV en LUJV zijn ontdekt na uitbraken van hemorragische koorts in mensen, met soms fatale afloop. WWAV is bij een screening ontdekt, maar is later ook uit een overleden patiënt geïsoleerd en is mogelijk betrokken geweest bij de dood van twee andere personen. Op basis van de soms hoge morbiditeit en de aanzienlijke kans op fatale afloop na infectie, het ontbreken van een profylaxe en het beperkte succes van antivirale behandeling, adviseert de COGEM deze vijf mammarenavirussen in pathogeniteitsklasse 4 in te delen en op te nemen in Bijlage 4, lijst 4.1 van de Regeling ggo.

Download publicatie