Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van Tula orthohantavirus en La Crosse orthobunyavirus

Adviezen | 06.10.2021 | CGM/211006-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de pathogeniteitsklasse van het Tula orthohantavirus (TULV) en het La Crosse orthobunyavirus (LACV). Tevens is zij gevraagd of deze virussen als strikt dierpathogeen of ook als humaan pathogeen beschouwd dienen te worden.
TULV wordt overgedragen door kleine knaagdieren, zoals de aardmuis. Mensen kunnen besmet raken met TULV via beten van geïnfecteerde dieren, het eten van besmet voedsel, (in)direct contact van neus- en mond met besmette voorwerpen, en inademen van virus-bevattende stofdeeltjes. Een besmetting met TULV verloopt meestal zonder symptomen, maar kan in zeldzame gevallen (ernstige) ziekte veroorzaken gekenmerkt door koorts en nierproblemen,. Het virus kan niet van mens tot mens verspreiden.
LACV circuleert tussen muggen en knaagdieren zoals de (aard)eekhoorn in loofboombossen in onder andere Noord-Amerika. De muggensoort die het virus verspreidt, komt niet in Europa voor. Onduidelijk is of andere in Nederland voorkomende en/of invasieve muggensoorten het virus kunnen verspreiden. Het virus kan niet door en tussen mensen verspreid worden. Een LACV-infectie kan met name in jonge, gezonde kinderen tot ernstige ziekte, zoals encefalitis, leiden. Hoewel de mortaliteit laag is, moeten veel patiënten in het ziekenhuis worden opgenomen.
Op basis van het bovenstaande adviseert de COGEM TULV als dier- en humaanpathogeen in te delen in pathogeniteitsklasse 2, en LACV als dier- en humaanpathogeen in te delen in pathogeniteitsklasse 3, en beide virussen te plaatsen op Bijlage 4, lijst 4.1 van de Regeling ggo.

Download publicatie