Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van Sin Nombre orthohantavirus

Adviezen | 30.08.2021 | CGM/210830-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van het Sin Nombre orthohantavirus (SNV). Tevens is gevraagd of dit virus als dier- en humaanpathogeen beschouwd kan worden.
Het SNV is een virus dat voorkomt in muizen in Noord-Amerika. Het virus veroorzaakt geen waarneembare ziekte in muizen en wordt voornamelijk via speeksel of urine uitgescheiden. SNV kan naar mensen overgebracht worden door het inhaleren van (stof)deeltjes (‘aerosolized particles’) afkomstig van urine of speeksel van SNV-geïnfecteerde muizen.
Infectie met SNV kan een ernstige ziekte bij mensen veroorzaken, die gekenmerkt wordt door long- en hartproblemen, ook wel het ‘hantavirus pulmonary syndrome’ (HPS) of ‘hantavirus cardiopulmonary syndrome’(HCPS) genoemd. Deze ziekte heeft een mortaliteit van ongeveer 50%. Het virus kan niet tussen mensen onderling verspreiden. Er is geen profylaxe of vaccin beschikbaar tegen SNV-infectie.
Op basis van het ernstige ziektebeeld met de hoge mortaliteit na infectie met SNV bij mensen, en het feit dat het virus via (stof)deeltjes kan verspreiden, adviseert de COGEM het Sin Nombre orthohantavirus (SNV) als dier- en humaanpathogeen virus in te delen in pathogeniteitsklasse 3 en te plaatsen op Bijlage 4, lijst 4.1 van de Regeling ggo.

Download publicatie