Publicaties

Classificatie humaan- en dierpathogene RNA virussen

Adviezen | 05.11.2013 | CGM/131031-02

 De ‘lijst van pathogene micro-organismen en agentia’ is een lijst met classificaties van pathogene bacteriën, schimmels, parasieten en virussen. Deze lijst wordt gebruikt bij de vergunningverlening van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Naar aanleiding van de herziening van het Besluit ggo en de Regeling ggo door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is de COGEM gevraagd om de lijst met pathogene virussen tegen het licht te houden en de classificatie te toetsen aan de huidige wetenschappelijke kennis.
In dit kader heeft de COGEM in 2012 een voorlopig advies uitgebracht met daarin een overzicht van alle virussen die tot dan toe geclassificeerd waren. Om deze lijst up-to-date te houden en voor te bereiden op de toekomst, heeft de COGEM deze lijst verder uitgebreid met virussen waarvan de verwachting is dat ze in de toekomst gebruikt gaan worden bij ggo-werkzaamheden.
Vanwege het grote aantal virussen, is deze herziening in twee delen uitgevoerd. In september 2013 werd de uitbreiding op de DNA virussen uitgebracht. In het onderhavige advies zijn een groot aantal RNA virussen geclassificeerd op pathogeniteit.
De nieuw geclassificeerde RNA virussen zijn toegevoegd aan de RNA virussen uit het eerdere advies. Voor het overzicht en het gebruiksgemak zijn tabellen met de classificaties van alle RNA virussen uit dit advies en de eerdere adviezen van de COGEM bijgevoegd, gesorteerd op taxonomie en alfabet.

Download publicatie