Publicaties

Update van de lijsten met classificaties van bacteriën

Adviezen | 23.10.2013 | CGM/131022-01

In 2011 heeft de COGEM adviezen uitgebracht met de classificaties van apathogene- en pathogene bacteriën. In het onderhavige advies is een update van de eerder genoemde adviezen gegeven. Aan de lijsten zijn de classificaties van de bacteriën toegevoegd waarover de COGEM voor 2011 geadviseerd heeft. Daarnaast zijn ook de classificaties van bacteriën waarover de COGEM in de periode van 2011 tot heden geadviseerd heeft, toegevoegd aan de classificatielijst.

Voor het overzicht en het gebruiksgemak zijn de classificaties van de apathogene en pathogene bacteriën op alfabetische volgorde weergegeven in twee afzonderlijke tabellen.

Download publicatie